Til hovedinnhold

Bendik Kristoffer Torp Hansen

Forsker

Bendik Kristoffer Torp Hansen

Forsker

Bendik Kristoffer Torp Hansen
Telefon: 416 00 757
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1895211/

Grunnet flom i Nysetelva på senhøsten 2018 gjorde representanter fra grunneierne, Østfold Energi (ØE) og NVE en befaring i 2019 for å vurdere konsekvensene med hensyn til endringer/gjengroing i elveløpet og terskler i nedre del av elva. Med dette som bakgrunn ønsker ØE en oppdatert kartlegging og...

Forfattere Ana Adeva Bustos Knut Alfredsen Bendik Kristoffer Torp Hansen Mahmoud Omer Mahmoud Awadallah
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1840023/

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1805360/

A large share of future European hydropower projects will be run-of-the-river schemes. To understand the potential for RoR hydropower development and modernization of the technology as an opportunity for sustainable decentralization, we use the Q-methodology to compare public values about RoR...

Forfattere Terese E. Venus Mandy Hinzmann Tor Haakon Bakken Holger Gerdes Francesco Nunes Godinho Bendik Kristoffer Torp Hansen Antonio Pinheiro Johannes Sauer
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel