Til hovedinnhold

Jon Hovland

Sjefforsker

Jon Hovland

Sjefforsker

Jon Hovland
Telefon: +47 957 74 159
E-post:
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Porsgrunn

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1784885/

Biogas contains mainly methane, but raw biogas can contain large amounts of CO2 and is normally saturated with water. Condensation, especially during compression, may lead to operational problems. The aim of this work is to calculate the dew point (condensation limit) under different conditions...

Forfattere Terje Bråthen Lars Erik Øi Jon Hovland
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1639119/

Raw biogas typically contains 60 % methane, 40 % CO2, small amounts of other components and is saturated with water. It is a question whether raw biogas can be compressed to high pressures without condensation. The aim of this work is to calculate the condensation limit under different conditions...

Forfattere Lars Erik Øi Jon Hovland
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1535735/

Rapporten beskriver resultatene fra følgeforskningsprosjektet knyttet til GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS (Greve Biogass). Dette var et prosjekt som var finansiert av Innovasjon Norge som et underprosjekt i følgeforskningsprogrammet. Rapporten baserer seg på to delrapporter – en fra Tel-Tek og en...

Forfattere John Morken Tormod Briseid Jon Hovland Aina Elstad Stensgård Simon Alexander Saxegård
År 2017
Type Rapport