Til hovedinnhold

Arne Malzahn

Seniorforsker

Arne Malzahn

Seniorforsker

Arne Malzahn
Telefon: 458 64 875
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Forfattere Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
År 2020
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1845964/

Rare earth elements (REE) comprise a total of 17 elements: the 15 lanthanides, scandium and yttrium. Despite their name, they are abundant in the earth`s crust. Due to their unique physical-chemical properties, REE are essential for a wide range of human applications including new and traditional...

Forfattere Stefania Piarulli Tomasz Maciej Ciesielski Bjørn Henrik Hansen Arne Malzahn Bjørn Munro Jenssen Pål Asgeir Olsvik Christian Sonne Anna Lena Zocher Michael Bau Andrew Booth Julia Farkas
År 2020
Type Vitenskapelig foredrag