Til hovedinnhold

Robert Wolff

Forsker

Robert Wolff

Forsker

Robert Wolff
Telefon: 994 49 579
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Ålesund

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1275147/

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1510837/

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. Det ble gjennomført forsøk i laboratorieskala for å kvantifisere forskjeller...

År 2013
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268803/

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje av høy kvalitet. Det er også gjennomført en markedskartlegging og en lønnsomhetsbetraktning for selolje. Om man klarer å produsere og distribuere en selolje med høy kvalitet anses markedssegmentet beriket mat som svært lovende....

År 2013
Type Rapport