Til hovedinnhold

Marte Schei

Senioringeniør

Marte Schei

Senioringeniør

Marte Schei
Telefon: 930 05 103
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1676203/

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurdering av fiskevelferden...

Forfattere Ulf Gøran Erikson Torfinn Solvang Marte Schei Siri Ag Amund Strand Kristian Aalberg
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1608176/

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1497124/

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1498507/

A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the traditional hand-carry method which includes a MS-222 anaesthesia step. Transfer...

År 2017
Type Rapport