Til hovedinnhold

Jan Ove Evjemo

Seniorforsker

Jan Ove Evjemo

Seniorforsker

Jan Ove Evjemo
Telefon: 930 68 350
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1928908/

Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og bearbeidingsanlegg, og EPS-fabrikk. Videre er anlegg for videreforedling av...

Forfattere Randulf Høyli Hanne Wasmuth Brendeløkken Jan Ove Evjemo Matilde Skogen Chauton
År 2020
Type Rapport