Til hovedinnhold

Karl Andreas Almås

Spesialrådgiver

Karl Andreas Almås

Spesialrådgiver

Karl Andreas Almås
Telefon: 930 59 485
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1498768/

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt...

Forfattere Leif Grimsmo Karl Andreas Almås Erik Skontorp Hognes
År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1496698/

Betydningen av havøkonomien er økende i en globalisert verden med et tiltagende behov. OECD, har gjennom prosjektet '7he Future of the Ocean Economy" satt søkelys på dette og analysert havøkonomiens sysselsettingsutvikling og verdiskaping samt drøftet konse­kvenser for miljø og klima. Rapporten "The...

Forfattere Torgeir Edvardsen Karl Andreas Almås
År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1496848/

NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050". Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, lakseoppdrett, leverandørindustri, ingrediensindustri, tang og tare og lavtrofisk...

Forfattere Karl Andreas Almås Ingeborg Ratvik
År 2017
Type Rapport