Til hovedinnhold

Charlotte Johanne Haug

Seniorforsker

Charlotte Johanne Haug

Seniorforsker

Charlotte Johanne Haug
Telefon: +47 922 22 096
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1451670/

Publiseringsetikk handler om de etiske forpliktelsene tidsskrift - redaktører har for det de publiserer, men dreier seg også om de publiseringsetiske forpliktelsene til forskere som publiserer i tids - skriftene. Slike etiske forpliktelser har redaktører og forfattere alltid hatt, men de...

År 2016
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel