Til hovedinnhold

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem
Telefon: 984 62 063
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1632081/

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn for å...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1589488/

Many see retrospectives as the most important practice of agile software development. Previous studies of retrospectives have focused on pro- cess and outcome at team level. In this article, we study how a large-scale agile development project uses retrospectives through an analysis of retrospective...

Forfattere Torgeir Dingsøyr Marius Mikalsen Anniken Solem Kathrine Vestues
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1459654/

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte...

Forfattere Hanne Gudrun Finnestrand Kristoffer Magerøy Johan Elvemo Ravn Anniken Solem Lisbeth Øyum
År 2016
Type Rapport