Til hovedinnhold

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Sivilingeniør

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Sivilingeniør

Kinga Wasilkiewicz Edwin
Telefon: 413 70 885
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1886054/

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1599668/

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1570899/

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1566116/

This paper presents results from an interview study concerning internationalisation in the Norwegian rail-way sector. We asked 11 persons from different train operators, the infrastructure administrator and the reg-ulatory authorities about (1) their appraisal of the effects of internationalisation...

År 2017
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1459619/

Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. Prosjektet er utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra...

Forfattere Anita Øren Kinga Wasilkiewicz Edwin Abdul Basit Mohammad Petter Grytten Almklov Eirik Albrechtsen Stian Antonsen
År 2016
Type Rapport