Til hovedinnhold

Frida Kasteng

Forsker

Frida Kasteng

Forsker

Frida Kasteng
Telefon: 930 04 912
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1518360/

Background: Political and public health leaders increasingly recognize the need to take urgent action to address the problem of chronic diseases and multi-morbidity. European countries are facing unprecedented demand to find new ways to deliver care to improve patient-centredness and personalization...

Forfattere Liesbeth Borgermans Yannick Marchal Loraine Busetto Jorid Kalseth Frida Kasteng Kadri Suija Marje Oona Olena Tigova Magda Rosenmuller Dirk Devroey
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1456358/

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske...

Forfattere Line Melby Marian Ådnanes Frida Kasteng
År 2017
Type Rapport