Til hovedinnhold

Tor Erik Evjemo

Forsker

Tor Erik Evjemo

Forsker

Tor Erik Evjemo
Telefon: 900 88 001
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1929270/

Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med komparative studier av SAMLOK Drammen og de ikke-samlokaliserte sentralene i...

Forfattere Anita Øren petter grytten amklov Tor Erik Evjemo Stian Antonsen
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1566953/

Various industries such as healthcare, oil and gas as well as transport including aviation and railways, are all subject to stringent regimes relating to regulations and standardization, and extensive use of procedures in order to ensure safety. Hollnagel's (2014) view on safety through Safety-II...

Forfattere Tor Erik Evjemo
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1494151/

Nurse calls in a hospital can constitute either positive or negative (wanted or unwanted) interruptions depending on various factors. This study aims to understand nurses’ strategies in facilitating the reception of wanted nurse calls and the restriction of unwanted nurse calls. Applying a...

Forfattere Joakim Henrik Mattias Klemets Tor Erik Evjemo
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel