Til hovedinnhold

Silje Bøthun

Forsker

Silje Bøthun

Forsker

Silje Bøthun
Telefon: 480 33 462
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1510791/

Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av en GPS-enhet. Hvordan opplever de forholdet...

År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1685957/

Kommunene ønsker gjennom sine tjenester å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for personer med demens. Utvikling og etablering av en varslings- og lokaliseringstjeneste er et viktig ledd i dette arbeidet. Tjenesten er kompleks da den forutsetter et tett samspill mellom bruker...

Forfattere Dag Ausen Ingrid Storruste Svagård Yngve Dahl Silje Bøthun Tone Øderud Øystein Dale Lisbet Grut Bjørg Landmark Sissel Eriksen Anne Berit Fossberg Jannicke Nyiredy Irene Husebø Kristin Standal Kirsti Fossland Brørs Cecilie Nervik Ingunn lsbrekken Mariann Johnsen Klara Borgen Renske Jelsma Turid Mandal Berg Siv Irene Storma Andersson Guri Flenstad Eli Braseth Torhild Holthe
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1294030/

People suffering from COPD commonly experience exacerbations leading to hospital admissions. mHealth technologies holds a potential for improved healthcare delivery to this group, with a possible impact on preventing COPD exacerbations. Designing appropriate technology and services for people with...

Forfattere Anita Das Silje Bøthun Jarl Reitan Yngve Dahl
År 2015
Type Vitenskapelig artikkel