Til hovedinnhold

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen

Spesialrådgiver

Tore Nilssen
Telefon: 930 58 820
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/933925/

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i...

Forfattere Morten Levin Tore Nilssen Johan Elvemo Ravn Lisbeth Øyum
År 2012
Type Vitenskapelig monografi
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268104/

I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsmodellen. Godt...

Forfattere Tore Nilssen Johan Elvemo Ravn
År 2010
Type Rapport