Til hovedinnhold

Eva Lassemo

Seniorforsker

Eva Lassemo

Seniorforsker

Eva Lassemo
Telefon: 948 44 360
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1910776/

Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiv. All tilgjengelig norsk forskning ble identifisert gjennom Cristin og institusjonelle arkiv. Avgrensing ble gjort med metodikk kjent fra systematiske søk. Dernest...

Forfattere Eva Lassemo Henrik Karlstrøm Kari Sand Solveig Osborg Ose
År 2021
Type Rapport