Til hovedinnhold

Eivind Solvang

Seniorforsker

Eivind Solvang

Seniorforsker

Eivind Solvang
Telefon: 926 24 451
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1826943/

The long-term planning frameworks currently used by electricity distribution grid companies are not designed to account for new challenges such as variable distributed generation or for new opportunities of active grid measures. Various advanced optimization methods for active grid measures are...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1826897/

I takt med utfordringane knytt til økt elektrifisering blir såkalla aktive tiltak som bruk av batteri eller andre fleksible ressursar stadig meir diskutert som alternativ til tradisjonelle tiltak som nettforsterking. Nettforsterkning kan vere ganske kostbart, og den tradisjonelle måten å planlegge...

År 2020
Type Nettsider (opplysningsmateriale)