Til hovedinnhold

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs

Forsker

Steinar Refsnæs
Telefon: 930 80 154
E-post:
Avdeling: Elkraftteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1329602/

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å øke stivheten, og dermed redusere utsvinget...

Forfattere Svein Magne Hellesø Steinar Refsnæs Steinar Strømdahl
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1129225/

Norway has approximately 165 000 km of overhead power lines in the distribution grid system, thus numerous structures are representing a high electrocution hazard to birds. With its long coastline and scattered human population, a significant part of the grid is located in marine environments with...

Forfattere Kjetil Modolv Bevanger Espen Lie Dahl Jan Ove Gjershaug Niklas Magnusson Steinar Refsnæs
År 2014
Type Faglig kapittel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1038404/

Overhead lines in areas with sensitive populations of large birds raise demands for protection against bird electrocution (mortal current transfer through the bird bodies), particularly for threatened species like the eagle owl. For the decision making of what protection measures to apply, it is...

Forfattere Steinar Refsnæs Niklas Magnusson Torbjørn Ulleberg
År 2013
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1100075/

Avbøtende tiltak for å redusere dødelighet hos fugl i tilknytning til kraftledninger (kollisjon og elektrokusjon - elektrisk sjokk/støt), har vært et sentralt tema i mange år både på grunn av øko-nomiske konsekvenser av strømutfall, og de biologiske og artsspesifikke konsekvenser ekstra dødelighet...

Forfattere Kjetil Modolv Bevanger Steinar Refsnæs
År 2013
Type Rapport