Til hovedinnhold

Per Egil Gullsvåg

Senioringeniør

Per Egil Gullsvåg

Senioringeniør

Per Egil Gullsvåg
Telefon: 930 11 337
E-post:
Avdeling: Termisk energi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1535553/

Superchilling of organic salmon fillets and pork chop was investigated and the potential of the concept was documented for the organic sector, especially SMEs. Relative shelf life extensions of 14 days were documented for both products. The colour of the product showed no significant changes between...

Forfattere Ingrid Camilla Claussen Per Egil Gullsvåg Michael Bantle Ignat Tolstorebrov Karoline Husevåg Kvalsvik
År 2017
Type Fagbok
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1288885/

The optimization of the refrigeration process was based on existing systems for chilling of Atlantic Salmon in refrigerated sea water (RSW). Two methods (continuous and interrupted) chilling of salmon in RSW were investigated. Significant increasing of brine flow for fish chilling from 150 to 600 L...

Forfattere Michael Bantle Ole Stavset Tom Ståle Nordtvedt Per Egil Gullsvåg Trygve Magne Eikevik Ignat Tolstorebrov
År 2015
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1162404/

A process simulation of industrial heat pump drying of clipfish is performed and the energy consumption for different systems is compared. The components of the heat pump (evaporator, compressor, 2 condensers, expansion valve and controller) were dimensioned for a 250 kW (thermal) system and a...

År 2014
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1042647/

Intermediate storage and mechanical stress treatment (bending) during clipfish drying is investigated for this industrial case study. A drying time reduction of 17.5% or 1.5 days can be achieved when the product is stored prior to the drying process in a climate chamber. A similar drying time...

År 2013
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268025/

Konseptet sluttørking i eget lager utnytter overskuddsvarmen fra varmepumpen i tunnelen til å varme opp uteluft til sluttørking slik at fisken kan tas ut av tunnelen før den er helt tørr for å frigi kapasitet og utnytte tørkeluften. Konsekvenser av ulike driftsforhold ble sammenlignet med et...

Forfattere Per Egil Gullsvåg
År 2010
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1267955/

Studier gjennomført på tørking av klippfisk de seneste årene har vist at tørkehastigheten i siste del av tørkeperioden er liten, og at luftmengder og relativ fuktighet i tørkeluften i denne perioden i liten grad påvirker tørkehastigheten. Dette åpnet for å se på muligheten til å ta ut fisken fra...

Forfattere Ola Magnus Magnussen Erlend Indergård Per Egil Gullsvåg
År 2010
Type Rapport