Til hovedinnhold

Læring- og beslutningsstøtte

Læring- og beslutningsstøtte

Forskningsleder

Vår forskningsgruppe hjelper samarbeidspartnere med smart anvendelse av digital teknologi for å øke kvalitet og produktivitet, og bidra til å mestre det digitale skiftet. Ny teknologi bør spille på lag med arbeidstakere og løfte oss mennesker til et øvre nivå hvor vi kan ta større ansvar og bedre beslutninger, heller enn å gjøre oss overflødige.

Illustrasjon som viser hvilke fagområder gruppen har ekspertise innen, og typiske temaer som hører innunder dette.
Illustrasjon som viser hvilke fagområder gruppen har ekspertise innen, og typiske temaer som hører innunder dette. Illustrasjonen synliggjør også vårt helhetlige bilde i vår tilnærming til digitalisering.

Med vår forskningsbaserte tilnærming og den faglige bredden våre medarbeidere representerer, kan vi bistå deg og din bedrift på alle stadier i deres arbeid med å innføre digitale løsninger. Våre tidligere og nåværende kunder og samarbeidspartnere nevner følgende som noen av våre fortrinn: 

  • Som en del av SINTEF trekker vi på et stort nettverk og bred kompetanse, internt i selskapet og eksternt nasjonalt og internasjonalt.
  • På grunn av egenarten til SINTEF jobber vi annerledes enn mange andre aktører som tilbyr lignende tjenester, spesielt merkes dette i åpenheten for skreddersydde løsninger basert på det nyeste innen forskning og på kundens konkrete behov.
  • Vår kompetanse både innen teknologi, mennesker og organisasjoner gir oss en helhetlig tilnærming til deres utfordringer og er et viktig grunnlag for en god dialog i prosjektene.

Medarbeidere i forskningsgruppe Læring og beslutningsstøtte