Til hovedinnhold
Norsk English

Zacharoula Papamitsiou

Forsker

Zacharoula er forsker ved SINTEF Digital. Etter å ha fullført sin Ph.D (University of Macedonia, GR) i informasjonssystemer, begynte hun på NTNU (NO), som postdoc/ERCIM-stipendiat innen multimodal interaksjon. For tiden er hun forsker i flere prosjekter finansiert av EU, NFR eller andre nasjonale og/eller internasjonale kilder. Hennes forskningsinteresse er på etisk AI, ansvarlig digitalisering, adaptive systemer og brukermodellering. Hun har publisert mer enn 40 forskningsartikler.

Utdanning

BSc. Computer Science, University of Crete, GR (2001)
MSc. Information technologies in Education, Aristotle University of Thessaloniki, GR (2011)
PhD. Informations Systems (Learning Analytics), University of Macedonia, GR (2018)

Kompetanse og fagområder

Research areas: ethical AI, responsible digitalization, adaptive systems, user modeling, personalized learning, self-regulated learning, assessment methods

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/zacharoula-papamitsiou-4650a658/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Zacharoula-Papamitsiou

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0982-3623

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim