Til hovedinnhold
Norsk English

Ready2Respond

Prosjektet Ready2Respond vil bygge et XR-simulering/4 scenario-basert spill for å engasjere elever fra maritime skoler i Hellas og i Norge i nye, engasjerende og lekne reelle scenarios.

Kontaktperson

Ill.: Ready2Respond

Elevene vil bli forberedt på å respondere raskt og effektivt på krevende og utfordrende situasjoner om bord, og de vil være klare til å operere i vanskelige situasjoner før de utfører dem. Gjennom bruk av gamifisering i XR-treningen vil engasjementet og motivasjonen blant elevene øke, noe som fører til mer effektive læringsresultater. Ved å inkorporere XR-teknologi i maritim utdanning, har Ready2Respond som mål å lukke gapet mellom kravene i skipsindustrien og utdanningen som tilbys elever ved maritime skoler.

Den riktige opplæringen av maritimt personell er anerkjent som en nødvendighet i lys av de nye trendene, utfordringene og kompleksiteten i skipsindustrien. Det er en mismatch mellom kravene i skipsindustrien og kandidatene fra utdanningsinstitusjonene. Svært lite praksisopplæring tilbys av formell utdanning til elever (i alderen 15-18) som ønsker å satse på en karriere innen maritim sektor.

Behovet er todelt:

  • Den maritime utdanningen som tilbys må forbedres.
  • Det er mangel på høyt kvalifisert personell i skipsindustrien.

Nylige teknologiske fremskritt skaper nye muligheter for å utvikle eksisterende maritimt opplæringsverktøy og metoder. Ready2Respond har som mål å forbedre maritim utdanning for elever i alderen 15-18 år ved å bruke XR-teknologi. XR-teknologi (som omfatter AR, VR og MR) har enormt potensial på grunn av forskjellige innovative utdanningsverktøy som enkelt kan tas i bruk, og brukes av elevene ved maritime skoler i Hellas og i Norge. Opplæringen tar også sikte på aspekter som elevene ikke har blitt undervist i under obligatorisk offentlig utdanning.

For SINTEF er det strategisk viktig og en høy prioritet å håndtere utfordringene knyttet til bærekraftsmål 4 og sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning, samt fremme muligheter for livslang læring for alle. SINTEF Digital (Teknologiledelse) vil designe, utvikle og evaluere en rekke støttemekanismer for XR-applikasjonen, inkludert visualisering av gamifiseringselementer og gamifisert læringsevaluering. Vi vil organisere deltakende verksteder med lærere og elever ved greske og norske maritime skoler, og vi vil analysere resultatene fra to evalueringsstudier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

EFA and Norway Grants in the frame of the Programme "Business Innovation Greece"

Samarbeidspartner

SQLearn

Prosjekttype

EEA grant

Utforsk fagområdene