Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Informasjonssystemer og læringsteknologi

Vår forskningsgruppe hjelper samarbeidspartnere med smart anvendelse av digital teknologi for å øke kvalitet og produktivitet, og bidra til å mestre det digitale skiftet. Ny teknologi bør spille på lag med arbeidstakere og løfte oss mennesker til et nivå hvor vi kan ta større ansvar og bedre beslutninger, heller enn å gjøre oss overflødige.

Kontaktperson

Gruppe for Informasjonssystemer og læringsteknologi er en tverrfaglig gruppe med 10 medarbeidere. Vårt forskningsfokus er hvordan digitale teknologier brukes i arbeidslivet til å forbedre prosesser, styrke arbeidstakeres evne til å gjøre arbeidet, øke produktivitet, og bidra til en grønn og produktiv omstilling. Vår forskning kan deles i fem hoveddeler:

  • Datadrevet beslutningsstøtte (data analytics, process mining etc)
  • Digitalisering i bedrifter og offentlig sektor
  • Digital transformasjon, inkludert hvordan digital transformasjon kan støtte grønn transformasjon
  • Digitalt forsterket arbeid
  • Teknologistøttet læring

Gjennom våre forskningsprosjekter bistår vi offentlige og private aktører i å designe, teste og evaluere digitale løsninger, utforme strategier og kunnskapsgrunnlag for beslutninger, analysere og formidle kunnskap fra data i og utenfor organisasjonen. Vi arbeider tett med våre kunder på utvikling av ideer og løsninger og med klar fokus på at vår forskning skal ha en praktisk anvendelse. Vi er et miljø i forskningsfronten med deltakelse i nasjonale senter og internasjonale prosjekter (EU-prosjekter). Vi er et generisk miljø som har kunder i mange ulike bransjer, men har spesielt stor erfaring med IT-industri, vareproduksjon, næringsmiddel, helse, kommunal sektor, skole og jernbane.

Eksempelprosjekter

Medarbeidere