Til hovedinnhold

Marin forurensning

Miljøhensyn er en stadig viktigere faktor for industriell utvikling - nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Ocean har en konseptuell og vitenskapelig kompetanse på miljøløsninger. Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i miljøet og på mulige løsninger for å redusere miljørisikoen knyttet til planlagte utslipp og ulykker knyttet til industrivirksomhet.

Forskningssjef
930 02 863

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare