Til hovedinnhold
Norsk English

DREAM numerisk miljømodell

Den numeriske modellen DREAM (Dose related Risk and Effect Assessment Model) modellerer utslipp av komplekse blandinger av kjemikalier i marint miljø, som utslipp fra produsert vann og boreoperasjoner. DREAM brukes som et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av planlagte utslipp i marint miljø.

Kontaktperson

OM DREAM

DREAM kan spore opp til 200 kjemiske komponenter, med forskjellige utslippsprofiler for mer enn 50 forskjellige kilder. Hvert kjemiske komponent i en blanding er beskrevet av et sett fysiske, kjemiske og toxologiske parametere.

Fordi hydrokarboner fra olje utgjør en signifikant fraksjon av mange industrielle utslipp så inneholder DREAM en modell for overflateolje i tillegg til de prosessene som avgjør oppførsel og skjebne til utslipp i vannsøylen. Modellen kan også beregne eksponering, opptak og effekter på fisk og zooplankton samtidig med beregning av fysisk-kjemisk transport og skjebne.

DREAM ble utviklet og er vedlikehold av SINTEF med støtte fra Statoil, ENI, Total, ExxonMobil, Petrobras, ConocoPhillips, Shell og BP.

Kontaktpersoner: Ute BrönnerAnsattinfo mangler

Utforsk fagområdene