Til hovedinnhold
Norsk English

OSCAR – Oil Spill Contingency And Response

OSCAR er et ledende modell og et simuleringsverktøy for å forutse skjebne og effekter av et uhellsutslipp av olje i marint miljø, både fra platformer og fartøy. OSCAR gir innsikt i oljens oppførsel under ulykken og tar høyde for effektene av beredskaps- og responsaktiviteter, som tillater beredskapsanalyser og planlegging så vel som forhånds- og etterkants-undersøkelser.

Kontaktperson

Om OSCARmodellen

Modellen beregner forvitring: Fysiske, biologiske og kjemiske prosesser i sjøen som bestemmer oljens egenskaper. Mange av disse prosessene er sterkt koblet til laboratorieaktiviteter ved SINTEF for studier av oljeforvitring. Beredskaps- og respons-strategier spenner fra mekanisk oppsamling av olje til kjemisk dispergering på overflateolje og ved utslippspunkt.

OSCAR har blitt brukt i og brukes fortsatt for planlegging, forhånds- og etterkants-undersøkelser av uhellsutslipp flere steder i verden, som Nordsjøen, Det Baltiske havet, Meksikogulfen og Middelhavet.

OSCAR er kontinuerlig oppdatert og aktivt utviklet sammen med industrien for å forbedre eksisterende modeller og for å bruke simuleringsverktøyet i nye områder.

Modellen består av flere del-modeller som også eksisterer som egne produkter:

  • OWM - Oil Weathering Model beskriver, med grunnprinsipper og eksperimentelle resultater, forvitringsprosessene på olje i sjø.
  • DeepBlow beskriver spredningen av olje fra et undervannsutslipp ved hjelp av en multifase "plume" som inkluderer olje og gass.

OSCAR støtter statistiske eller stokastiske modelleringer, som gir en innsikt i hvordan et typisk uhellsutslipp vil oppføre seg under en rekke værforhold og årstider.

Utforsk fagområdene