Til hovedinnhold
Norsk English

Taredyrkingsfartøy 2020

Prosjektet skal etablere verdens første, rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking og fartøyet skal tjene alle faser innen taredyrking.

Kontaktperson

Illustrasjon av fartøy for taredyrking
Verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle framtidsrettet konsept for taredyrkingsfartøy, inkl. fartøydesign, håndteringsteknologi og dekksutrustning, og løsninger for lagring og kvalitetsbevaring av tare som muliggjør industriell og høykapasitets taredyrking, på en sikker, effektiv og kvalitetsbevarende måte.

Delmål:

  1. Definere anvendelsesområder til taredyrkingsfartøy, inkl. operasjon på lokaliteter, samt multi-rolle løsninger, for å sikre jevn kontantstrøm og unngå nedetid.
  2. Utvikle fartøydesign som er spesialisert, men med fleksibilitet for håndtering av ulike typer taredyrkingsanlegg.
  3. Utvikle mest mulig automatiserte og mekaniserte håndteringsløsninger for effektiv og kvalitetsbevarende drift, som også reduserer risikofaktorer relatert til personell og utstyr.
  4. Utvikle lagringsløsninger som gjør at taredyrkingsfartøyet skal kunne levere tareprodukter med unik kvalitet, tilrettelagt for anvendelsesområdet de skal benyttes til.
  5. Sammenstille og evaluere ulike totalkonsept for taredyrkingsfartøy.

Partnere

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Budsjett

Totalt 17,6 millioner kroner, herav 8,7 millioner finansiert av Norges Forskningsråd