Til hovedinnhold
Norsk English

Økt stabilitet og kvalitet i oppdrett av rognkjeks

Det er viktig at rognkjeks produseres på en optimal måte slik at den er best mulig rustet til å gjøre en god jobb i laksemerdene. Fiskeyngel som får en god start den første tiden etter klekking, vil ha større sjanse til å vokse og utvikle seg normalt.

Kontaktperson

Bilde av fisken rognkjeks

Vår hypotese er at optimale forhold i yngelproduksjonen vil gi mest effektive lusespisere i sjøfasen. I dette prosjektet skal SINTEF studere effektene av å produsere rognkjeks i RAS-anlegg, tilby levendefôr i tidlige faser og utvikle kar bedre tilpasset rognkjeks, for å gi optimal ivaretakelse av mikrobiell og kjemisk vannkvalitet, fiskehelse, tilvekst og overlevelse. I tillegg skal Vaxxinova utvikle tilpassede vaksiner til rognkjeks og Skretting skal bidra med fôringsregimer og ernæring.

Samarbeidspartnere i prosjektet er LetSea AS, Skretting og Vaxxinova.

Her er informasjon fra et relatert prosjekt Team lakselus

To forskere tar vannprøver

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2017 - 31.12.2019