Til hovedinnhold
Norsk English

Naturmangfold og arealbruk

SINTEFs arbeid med Naturmangfold og arealbruk skal sette søkelyset på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling.

Naturmangfold betyr så mangt, og kan ses i sammenheng med alt som har en påvirkning på naturen og klodens biomasse. Hver dag blir naturmangfoldet truet av ulike menneskeskapte faktorer, men vi er likevel nødt til å drive innovasjon videre og utvikle nye løsninger for å motvirke klimaendringene. Hvordan kan vi bevare naturmangfoldet samtidig som vi utvikler teknologi for et bedre samfunn? Og hvordan kan dette arbeidet sees i sammenheng med klima- og bærekraftsmålene?

SINTEFs arbeid med naturmangfold har sin bakgrunn i det komplekse og sammensatte forholdet i møtet mellom teknologi, natur og samfunn. Vårt mål er å utvikle teknologi som skaper positiv endring og samtidig ikke medfører skade på naturmangfoldet i økosystemet vårt.

Bærekraftig forvaltning står sentralt i SINTEF sitt arbeid, og med "Teknologi for et bedre samfunn" som visjon er vi alltid opptatt av å skape helhetlige løsninger for en grønn fremtid. FNs bærekraftsmål er førende for konsernstrategien, og spesielt viktig er områdene klima, livet på land og livet under vann – og alle disse er også kritiske for naturmangfoldssatsingen. For at disse temaene skal følges opp på best mulig måte er samarbeid med andre aktører utenfor SINTEF også avgjørende for at arbeidet skal ha en så vellykket effekt som mulig på nasjonalt plan.

Kontakt oss:

Rachel Tiller

Rachel Tiller

Sjefforsker Fiskeri og ny biomarin industri
922 00 886

Fagområder

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Bærekraftige samfunn

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene. Mye handler om...

Helse og velferd

Helse og velferd

Uten innovasjoner som bidrar til økt kvalitet og som effektiviserer drift, diagnostikk og behandling, vil det ikke være mulig å videreføre velferdsstaten med gode tjenester til alle.

Global havforvaltning

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Relevante saker

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF har lansert konsernsatsingen Naturmangfold og arealbruk (Naturmangfold), som skal rette søkelys på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling.

Aktuelle prosjekter

NordSalt

NordSalt

Start:
Slutt:

NordSalt skal undersøke trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid i nordiske kystsaltmyrer for å vurdere deres rolle i klimareguleringen. Marsklandenes sårbarhet skal vurderes sammen med endringer i økologiske strukturer og funksjoner under...

OneImpact

OneImpact

Start:
Slutt:

OneImpact fokuserer på innovasjoner i kumulative konsekvensstudier og applikasjoner for å bidra til bevaring og bærekraftig forvaltning av reinsdyr i Skandinavia.

R-Control

R-Control

Start:
Slutt:

R-Control ønsker å plassere Norge fremst innen forskning og utvikling av kjerneteknologi for effektiv og bærekraftig ressurskontroll i kommersielt fiskeri.

Kontaktpersoner i instituttene

 • Lene Lad Johansen

  Lene Lad Johansen

  Senior forretningsutvikler SINTEF Digital
  986 02 759
 • Helene Øyangen Lindberg

  Helene Øyangen Lindberg

  Master of science SINTEF Manufacturing
  974 29 162
 • Lars Tandle Kyllingstad

  Lars Tandle Kyllingstad

  Seniorforsker SINTEF Ocean
  402 33 221
 • Lillian Hansen

  Lillian Hansen

  Forsker SINTEF Community
  971 40 144
 • Bjørn Strøm

  Bjørn Strøm

  Forsker SINTEF Energi
  944 36 362
 • Moana Simas

  Moana Simas

  Forsker SINTEF Industri
  450 02 092