Til hovedinnhold
Norsk English

Global havforvaltning

Havet dekker 70% av jorden vår og består av en mosaikk av ulike forvaltningskonstellasjoner som Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til.

Kontaktpersoner

Forvaltningskonstellasjoner Norge og norsk industri og forskning må forholde seg til varierer fra lokal forvaltning av areal i kystsonen i Norge, bilateralt samarbeid med Russland, EUs havstrategidirektiv, regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, Arktisk råd, og FNs havrettskonvensjon, for å nevne noen. Disse avtalene og regelverkene må igjen forholde seg til overordnede rammeverk for ikke bare maritim aktivitet, men også klimaavtalen, bærekraftsmålene og naturmangfoldsavtalen.

Norge har et stort ansvar, både lokalt og globalt, når det gjelder havforvaltning. SINTEFs rolle er å belyse utfordringer og muligheter innenfor disse rammene, og å utvikle teknologi og løsninger sammen med industrien som ivaretar politiske krav og regulatoriske rammer.

Prosjekter

Nyheter

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Et flytende laboratorium bestående av to selvdrevne forskningsbøyer skal undersøke livet i Trondheimsfjorden og teste ut ny havforskningsteknologi. Utstyret forsyner seg selv med strøm, og krever ingen fast bemanning.