Til hovedinnhold

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser innen:

  • Tunnel- og undergrunnsteknologi, inkludert gruver
  • Geoteknikk, inkludert fundamenteringsløsninger, sikring og stabilitet
  • Bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder
  • Utvinning og utnyttelse av georessurser, inkludert kortreist stein

Vi har lang erfaring og ekspertise innen ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk og ressursgeologi, med teoretisk kunnskap og anerkjente laboratorie- og felttjenester.

Bærekraftige, sikre og lønnsomme løsninger er utgangspunktet for alle våre prosjekter. 

 

Forskningsleder
930 58 535

Aktuelt

Laboratorie- og feltundersøkelser

Prosjekter

Ekspertiser

Medarbeidere

Lisbeth-Ingrid Alnæs

Forskningsleder
930 58 535
Navn
Lisbeth-Ingrid Alnæs
Tittel
Forskningsleder
Telefon
930 58 535
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Yared Bekele

Forsker
993 10 389
Navn
Yared Bekele
Tittel
Forsker
Telefon
993 10 389
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Stein Olav Christensen

Seniorforsker
905 87 861
Navn
Stein Olav Christensen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
905 87 861
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Filip Erik Bo Dahl

Laboratorieleder
930 15 284
Navn
Filip Erik Bo Dahl
Tittel
Laboratorieleder
Telefon
930 15 284
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Kevin Aaserud Dahlen

Laborant
988 48 666
Navn
Kevin Aaserud Dahlen
Tittel
Laborant
Telefon
988 48 666
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ivan Depina

Seniorforsker
403 89 387
Navn
Ivan Depina
Tittel
Seniorforsker
Telefon
403 89 387
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Joakim Eggen

Laboratorieleder
976 05 573
Navn
Joakim Eggen
Tittel
Laboratorieleder
Telefon
976 05 573
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Kjartan Følke

Senior bergtekniker
401 00 810
Navn
Kjartan Følke
Tittel
Senior bergtekniker
Telefon
401 00 810
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eivind Grøv

Sjefforsker
951 44 104
Navn
Eivind Grøv
Tittel
Sjefforsker
Telefon
951 44 104
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Simon Alexander Hagen

Ingeniør
926 97 210
Navn
Simon Alexander Hagen
Tittel
Ingeniør
Telefon
926 97 210
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Niklas Haugen

Tekniker
976 34 853
Navn
Niklas Haugen
Tittel
Tekniker
Telefon
976 34 853
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Trond Erik Larsen

Forskningsingeniør
415 05 782
Navn
Trond Erik Larsen
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
415 05 782
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Mario Morales

Forsker
996 73 303
Navn
Mario Morales
Tittel
Forsker
Telefon
996 73 303
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Anatoly Sinitsyn

Forsker
901 76 524
Navn
Anatoly Sinitsyn
Tittel
Forsker
Telefon
901 76 524
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Helene Strømsvik

Forsker
415 00 940
Navn
Helene Strømsvik
Tittel
Forsker
Telefon
415 00 940
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nghia Trinh

Seniorforsker
456 76 548
Navn
Nghia Trinh
Tittel
Seniorforsker
Telefon
456 76 548
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Dirk van Oosterhout

Master of science
410 76 543
Navn
Dirk van Oosterhout
Tittel
Master of science
Telefon
410 76 543
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Daniel Lossius Voll

Laborant
402 16 063
Navn
Daniel Lossius Voll
Tittel
Laborant
Telefon
402 16 063
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Bilder

Geoteknisk boring på Svalbard. Foto: Trond Larsen
Bergmekanisk 3D feltmåling. Foto: Simon A. Hagen
Ingeniørgeologisk laboratorium. Testing av slitasjeegenskaper for bestemmelse av borbarhet. Foto: Joakim Eggen
Utboring av testkjerner for bergmekanisk testing. Foto: Simon A. Hagen
Laboratorietesting for bestemmelse av bergmekaniske egenskaper. Foto: Simon A. Hagen
Datamodellering. Foto: Filip Dahl
Sjefforsker Eivind Grøv på befaring i tunnel. Foto: Svein Tønseth
Bergmekanisk feltarbeid i forbindelse med hydraulisk splitting. Foto: Simon A. Hagen
Feltarbeid - her undersøkes TBM-kutteres evne til å motstå slitasje. Foto: Javier Macias
z