Til hovedinnhold
Norsk English

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser innen:

Kontaktperson

  • Tunnel- og undergrunnsteknologi, inkludert gruver
  • Geoteknikk, inkludert fundamenteringsløsninger, sikring og stabilitet
  • Bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder
  • Utvinning og utnyttelse av georessurser, inkludert kortreist stein

Vi har lang erfaring og ekspertise innen ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk og ressursgeologi, med teoretisk kunnskap og anerkjente laboratorie- og felttjenester.

Bærekraftige, sikre og lønnsomme løsninger er utgangspunktet for alle våre prosjekter. 

 

Aktuelt

Norsk takskifer kan snart CE-merkes

Norsk takskifer kan snart CE-merkes

Etter mange års samarbeid mellom SINTEF og byggenæringen, ser det endelig ut til at vi snart er i mål med en sertifiseringsordning for takskifer.

Kongens fortjenestemedalje til SINTEF- og NTNU-veteran Tom Myran

Kongens fortjenestemedalje til SINTEF- og NTNU-veteran Tom Myran

Fredag 2. juni ble Tom Myran tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje for sitt grensesprengende arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bergverksindustrien. Myran er tidligere seniorforsker i SINTEF. Medaljen ble overrekt av varaordfører Mona...

Laboratorie- og feltundersøkelser

Prosjekter

Ekspertiser

Medarbeidere

Bilder

Geoteknisk boring på Svalbard. Foto: Trond Larsen
Bergmekanisk 3D feltmåling. Foto: Simon A. Hagen
Ingeniørgeologisk laboratorium. Testing av slitasjeegenskaper for bestemmelse av borbarhet. Foto: Joakim Eggen
Utboring av testkjerner for bergmekanisk testing. Foto: Simon A. Hagen
Laboratorietesting for bestemmelse av bergmekaniske egenskaper. Foto: Simon A. Hagen
Datamodellering. Foto: Filip Dahl
Sjefforsker Eivind Grøv på befaring i tunnel. Foto: Svein Tønseth
Bergmekanisk feltarbeid i forbindelse med hydraulisk splitting. Foto: Simon A. Hagen
Feltarbeid - her undersøkes TBM-kutteres evne til å motstå slitasje. Foto: Javier Macias