Til hovedinnhold

Produktutvikling, produkt- og hygienisk design

Produktutvikling, produkt- og hygienisk design

Vi i SINTEF arbeider med produktutvikling, hygienisk og industriell design, både som egne prosjekter, men også som en integrert del i forskning og utvikling. Vi arbeider innen følgende områder: Industriell design, Hygienisk design, Produktdesign, Produktutvikling, 3D-modellering, Interaksjonsdesign, Menneske-maskin interaksjon.

For at ny teknologi skal bli en suksess må den fungere i praksis. Produktutvikling bygger på en samling av metoder og teknikker. Det er et fagfelt som fokuserer på tilblivelsen av nye produkter og tekniske løsninger. Produktutvikling er problemløsning og optimalisering av begrensninger. Hygienisk design har hovedfokus på mattrygghet i utviklingsprosessen. Sammen utgjør disse ryggraden i vår kompetanse.

Metoder
Vi kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder. Metodene vi anvender er mange. Det er både intervjuer, observasjoner, casestudier, bruk av paneler, idegenerering, morfologitabeller, konseptualisering og detaljering for å nevne noe.

Prosjekter

Master of science
920 12 817