Til hovedinnhold

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser innen:

  • Tunnel- og undergrunnsteknologi, inkludert gruver
  • Geoteknikk, inkludert fundamenteringsløsninger, sikring og stabilitet
  • Bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder
  • Utvinning og utnyttelse av georessurser, inkludert kortreist stein

Vi har lang erfaring og ekspertise innen ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk og ressursgeologi, med teoretisk kunnskap og anerkjente laboratorie- og felttjenester.

Bærekraftige, sikre og lønnsomme løsninger er utgangspunktet for alle våre prosjekter. 

 

Forskningsleder

Nyheter

Laboratorie- og feltundersøkelser

Prosjekter

Ekspertiser

Medarbeidere

Nghia Trinh

Seniorforsker
Navn
Nghia Trinh
Tittel
Seniorforsker
Telefon
456 76 548
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eivind Grøv

Sjefforsker
Navn
Eivind Grøv
Tittel
Sjefforsker
Telefon
951 44 104
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Kjartan Følke

Senior bergtekniker
Navn
Kjartan Følke
Tittel
Senior bergtekniker
Telefon
401 00 810
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Joakim Eggen

Laboratorieleder
Navn
Joakim Eggen
Tittel
Laboratorieleder
Telefon
976 05 573
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Torun Rise

Senior prosjektleder
Navn
Torun Rise
Tittel
Senior prosjektleder
Telefon
995 99 775
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ivan Depina

Seniorforsker
Navn
Ivan Depina
Tittel
Seniorforsker
Telefon
403 89 387
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Bilder

Geoteknisk boring på Svalbard. Foto: Trond Larsen
Bergmekanisk 3D feltmåling. Foto: Simon A. Hagen
Ingeniørgeologisk laboratorium. Testing av slitasjeegenskaper for bestemmelse av borbarhet. Foto: Joakim Eggen
Utboring av testkjerner for bergmekanisk testing. Foto: Simon A. Hagen
Laboratorietesting for bestemmelse av bergmekaniske egenskaper. Foto: Simon A. Hagen
Datamodellering. Foto: Filip Dahl
Sjefforsker Eivind Grøv på befaring i tunnel. Foto: Svein Tønseth
Bergmekanisk feltarbeid i forbindelse med hydraulisk splitting. Foto: Simon A. Hagen
Feltarbeid - her undersøkes TBM-kutteres evne til å motstå slitasje. Foto: Javier Macias