Til hovedinnhold
Norsk English

Effektstudien: Rapporten viser stor lønnsomhet av energiforskning de siste ti årene

Representanter fra FME sentrene og statsråd Kjell-Børge Freiberg.
Fredag 18. januar overrakte Norges Forskningsråd til Olje- og energidepartementet en effektstudie. Den viser at å investere i energiforskning de siste ti årene har vært veldig lønnsomt.

Rapporten viser effekten fra 10 år med energiforskningsprogrammene Renergi og EnergiX. Selve overrekkelsen fra Norges Forskningsråd til Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, skjedde på SINTEF Energy Lab.

Frode Iglebæk fra Impello Management presenterte resultatene:

  • 4 milliarder er totalt investert i bærekraftig energi de siste 10 årene.
  • 48 prosjekt (en liten del av det som er tildelt) har realisert 16 milliarder, med 100 milliarder i potensiell gevinst.
  • I tillegg kommer kvalitative gevinster som forsyningssikkerhet, kunnskapsbygging, og ikke minst klimagevinsten.

Det er FME-sentrene som har gitt underlaget for rapporten.

SINTEF, i tett samarbeid med NTNU, har bidratt med flere av prosjektene med høyest gevinst, som vannkraftmodeller, miljøvennlige kjøleanlegg, optimal utbygging av transmisjonsnettet, forlenget levetid for krafttransformatorer med mer.

I en kronikk i Dagens næringsliv 1. februar, kan man lese mer om et av casene: Programvaren SHOP, som er utviklet på SINTEF og NTNU, har gitt økt forsyningssikkerhet og 6,8 milliarder i verdi de siste 10 årene. 

Kontaktperson