Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Prosesskjemi og funksjonelle materialer

Vi streber etter å gjøre kjemiske prosesser mer bærekraftige ved å utvikle teknologier som minimerer avfall, eliminerer forurensning, forbedrer energieffektiviteten, oppgraderer sekundære ressurser og utnytter fornybare karbonkilder.

Kontaktperson

Forskningsområder

Prosesskjemi

Prosesskjemi

Vi bruker vår kompetanse innen kjemi, materialvitenskap, kjemiteknikk og modellering til å bidra til omlegging til en mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk og internasjonal industri.

Katalyse

Katalyse

Katalyse er et av kjerneområdene våre og vi har mer enn 20 års erfaring innen både heterogen og homogenkatalyse.

Sorbentbaserte teknologier

Sorbentbaserte teknologier

Syntese, funksjonalisering, formulering og testing av sorbenter for anvendelse i ulike separasjonsprosesser og gasslagring er et annet kjerneområde til forskningsgruppen.

Sirkulære karbonprosesser

Sirkulære karbonprosesser

Karbon er en essensiell del av nesten alt som omgir oss og dermed også en viktig innsatsfaktor i veldig mange produksjonsprosesser.

Kombinatorisk kjemi

Kombinatorisk kjemi

I mer enn 20 år har forskningsgruppen jobbet med design, utvikling og bygging av kombinatorisk forskningsinfrastruktur (High-Throughput Technology), primært for studier av ulike kjemiske prosesser.

Elektrifisering

Elektrifisering

Vår tilnærming til elektrifisering er gjennom utvikling av prosesser basert på direkte utnyttelse av elektrisitet.

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering er et strategisk og prioritert forskningsområde for hele SINTEF. Vårt bidrag til dette viktige fagfeltet gjennom et tverrfaglig team i SINTEF er innen fagområdet interoperabilitet.

Forskningstilnærming

 • Katalysatorutvikling og -testing
 • Karakterisering og ytelsesscreening av sorbenter
 • Nye prosessruter
 • Elektrokjemisk prosessdesign og testing
 • Prototyping av reaktorer
 • Kombinatorisk testriggutvikling og optimalisering
 • Reaksjons- og prosessmodellering
 • Atom- og elektronisk skalamodellering
 • Syntese av organisk og uorganisk materiale
  • Zeolitter
  • Metall-organiske rammeverk (MOF)
  • Polyhedrale oligomere silsesquioksaner (POSS)
  • Karbonbaserte materialer
  • Finkjemikalier
  • Organometallikk
 • Produkt- og materialanalyse
  • Kjernemagnetisk resonansspektroskopi
  • In situ masseanalyse
  • Elektrokjemisk sensing
  • Termogravimetrisk analyse
  • Gasskromatografi
  • Høy ytelse væskekromatografi
  • Massespektroskopi
  • Røntgendiffraksjon
  • IR-spektroskopi
Blått bilde av person som arbeider på lab
NMR-lab. Foto: Werner Juvik/SINTEF
Lab utstyr
MOF-forming. Foto: Werner Juvik/SINTEF

Ekspertiser

 • -
 • -
 • -

Laboratorier

High Throughput laboratoriet - Oslo

High Throughput laboratoriet - Oslo

High Throughput-laboratoriet kan deles inn i tre hovedaktiviteter: 1) design og konstruksjon av High Throughput-utstyr, 2) parallell syntese av materialer, og 3) parallell screening av materialegenskaper. Vi tilbyr automatisert, skreddersydd...

In situ laboratorium for studie av faste pulver

In situ laboratorium for studie av faste pulver

En bedre forståelse av materialers virkemåte ved bruk, kan være viktig for å kunne utvikle forbedrede katalysatorer, adsorbenter and andre funksjonelle materialer. I SINTEF har vi et laboratorium der karakterisering av pulvermaterialer in situ er i...

Laboratorium for kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi

Laboratorium for kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopi er essensielt i mange grener av vitenskapen slik som kjemi, fysikk, biokjemi og medisin, og er en metode som utnytter de magnetiske egenskapene til atomkjerner. Avhengig av bruk kan NMR gi informasjon om...

Laboratorium for studie av faste sorbenter

Laboratorium for studie av faste sorbenter

Laboratoriet inneholder apparatur (autoklaver, glassutstyr og inertlinjer) for variert syntese av en rekke porøse materialer. Laboratoriet er tilknyttet instrumentering for full karakterisering av de fremstilte adsorbentene.

Nyheter

 • -
 • -
 • -

Prosjekter

 • -
 • -
 • -

Kontaktinformasjon

 • Forskningruppen er lokalisert i Forskningsveien 1, 0373 Oslo
 • Medarbeidere i forskningsgruppe for Prosesskjemi og funksjonelle materialer