Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering

Digitalisering er et strategisk og prioritert forskningsområde for hele SINTEF. Vårt bidrag til dette viktige fagfeltet gjennom et tverrfaglig team i SINTEF er innen fagområdet interoperabilitet.

Illustrasjonfoto: Akarat Phasura/Shutterstock

Interoperabilitet går ut på å utvikle dataspråk som får to eller flere systemer til å utveksle informasjon gjennom et felles representasjonssystem for å utføre komplekse oppgaver som ikke kan utføres av hvert enkelt system alene. I en serie prosjekter som dekker flere disipliner, bidrar SINTEF til utvikling og utnyttelse av et felles rammeverk av komponenter for interoperabilitet. Dette inkluderer en teknologi-stack som dekker:

  1. opprettelse av domeneontologier for å sikre et felles språk
  2. et rammeverk for semantisk interoperabilitet og
  3. et rammeverk for dokumentasjon av og tilgang til dataressurser, inkludert oversettelser mellom datamodeller og ontologiske konsepter, gjennomføring av datatransformasjoner og filtrering av dataene.

Totalt gir dette et komplett verktøysett for riktig dokumentasjon av data.  

Et utvalg av verktøy for semantisk interoperabilitet er å finne under:

Prosjekter: