Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorium for studie av faste sorbenter

Laboratoriet inneholder apparatur (autoklaver, glassutstyr og inertlinjer) for variert syntese av en rekke porøse materialer. Laboratoriet er tilknyttet instrumentering for full karakterisering av de fremstilte adsorbentene.

Kontaktperson

Lab SINTEF Oslo
Montering av prøve for kjøring på BELSORP VC instrumentet. Foto: SINTEF/Werner Juvik

Laboratoriet har følgende utstyr:

 • Pulver Røntgen (XRD), for identifikasjon og strukturanalyse av faste stoffer
 • Kjernemagnetisk resonans (NMR), for identifikasjon og renhet, både løsning- og fastfase
 • Spektroskopiske metoder, for identifikasjon av funksjonelle grupper (IR og Raman)
 • Nitrogen/argon adsorpsjonsstudier for bestemmelse av spesifikk overflateareal og porestørrelsesfordeling
 • Mikroskopiske metoder som SEM og TEM.

For studie av forskjellige gassers adsorpsjon på adsorbentoverflatene brukes forskjellige volumetrisk eller gravimetrisk adsorpsjonsutstyr;

 • For trykk opp til 100 kPa: BELSORP Mini, BELSORP Max (også gassdiffusjons måling), TG-MS
 • For høye trykk <10 MPa: BELSORP HP
 • For to-komponent studier: BELSORP VC
 • For avanserte høytrykksstudier: Rubotherm magnetic suspension microbalance

For bestemmelse av gassdiffusjon in porøse materialer brukes gjennombruddsmålinger – en rekke fixed bed reaktorer av forskjellige størrelser kan benyttes til dette. I tillegg har vi helautomatiserte testapparaturer der stabilitet av sorbenter under gjentatte sorpsjon/regenererings sykluser ved realistiske betingelser kan måles.

Betingelsene for slike tester er:

 • Temperaturer mellom 30 og 800°C
 • Totaltrykk fra vakuum til 7 MPa
 • Vanndampstrykk opp til 1 MPa
 • Gassføde med variert komposisjon (også H2S)

Typisk sorbentmengde brukt i slike studier er fra 0.2 til 10 mL.

For validering av adsorpsjonsprosesser og sykluser har laboratoriet også et fullt automatisert 4-kollonners trykk-sving adsorpsjonsanlegg (PSA, PVSA):

 • Trykk fra vakuum opp til 70 atm
 • Temperatur opp til 400°C
 • Ca 100 mL adsorbent i hver kolonne
 • Helautomatisert
 • On-line GC, IR og/eller MS analyse

En kontinuerlig moving-bed temperatur-sving reaktor (MBTSA) er under konstruksjon og vil være i funksjon fra 2017.

 
XRD, lab SINTEF Oslo
XRD med automatisk prøvemater . Foto: SINTEF/Werner Juvik
 
NMR lab , SINTEF Oslo
NMR lab. Foto: SINTEF/Werner Juvik

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1, Oslo

Kontaktperson:
Richard Blom, Mobil: 906 22 647, Epost: