Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrifisering

Eksempler på slike prosesser er: elektrokjemisk produksjon av kjemikalier, drivstoff og materialer (kraft-til-produkter) og innovativ bruk av elektrisitet som plasma, mikrobølger og ultralyd for å drive prosesser.

Tegninger og deler som viser elektrifisering.
Foto: Maurice Dörr

Vi bruker elektrisk potensial for å drive redoksreaksjoner i væske- og gassfase. Fordelene er raske endringer i oksidasjons-/reduksjonspotensialet, umiddelbar og svært sensitiv tilbakemelding om konverteringshastighet, samt god reaksjonskontroll. Vi jobber med både utvikling av elektrodematerialer, celle/reaktor design, testing og karakterisering, støttet av atomskala og prosessmodellering.

Våre testsystemer opererer i både strømnings- og batchmodus og er blant annet egnet til organisk og uorganisk syntese, fjerning av skadelige forbindelser, og konvertering av avfall og biprodukter til mer verdifulle komponenter.

Prosjekter: