Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulære karbonprosesser

Karbon er en essensiell del av nesten alt som omgir oss og dermed også en viktig innsatsfaktor i veldig mange produksjonsprosesser.

Hånd som tar opp et lite prøveglass
Foto: Werner Juvik

Vår viktigste kilde til karbon er fortsatt olje og gass, men verden er nødt til å gå over til mer bærekraftige karbonkilder og grønnere produksjonsprosesser. Vi jobber derfor med utvikling av nye katalysatorer og prosesser for omdannelse av CO2 til kjemikalier og produkter. Biomasse er en annen viktig bærekraftig kilde til karbon og gruppen har gjennom er rekke EU prosjekter utviklet betydelig kompetanse på konvertering av biomasse til både drivstoff og kjemikalier via termokjemiske og elektrokjemiske prosesser.

Prosjekter: