Til hovedinnhold
Norsk English

Atomskala- og prosessmodellering

Gruppen har bred kompetanse innen atomskalamodellering. Ved hjelp av matematiske modeller basert på kvantemekanikk studerer vi industrielle prosesser, herunder heterogen og homogen katalyse, og funksjonelle materialer.

Kontaktperson

Illustrasjonsfoto: onimate/Shutterstock
Illustrasjon: onimate/Shutterstock

Like viktig som beregningsresultatene er atomskalaperspektivet; hvordan observerte fenomener forklares ut fra fundamentale forhold. Kombinasjonen av beregninger og eksperimentelt arbeid gir løsninger som ellers ikke ville være mulige.

Forskningsgruppen har også ekspertise innen design og modellering av ulike katalytiske og separasjonsprosesser. De mest vanlige modelleringsverktøy er MathLab, gPROMS og COMSOL.  

Eksempler på typiske prosesser som forskningsgruppen jobber med:  

  • Fixed bed og fluidized bed katalyse
  • Pressure/Vacuum Swing Adsoprtion (PVSA)
  • Temperature Swing Adsorption (TSA)
  • Moving Bed Temperature Swing Adsorption (MBTSA)
  • Sorbent Enhanced Water Gas Skift (SEWGS)
Figur som viser prosessmodellering
Figur: SINTEF