Til hovedinnhold
Norsk English

Katalyse

Katalyse er et av kjerneområdene våre og vi har mer enn 30 års erfaring innen både heterogen og homogenkatalyse.

To personer arbeider ved en katalysator
Foto: Werner Juvik

Vårt fokus er på utvikling av nye katalysatorer for en rekke kjemiske prosesser, studier av reaksjonsmekanismer inkludert beregninger på atomær og elektronisk skala, samt prosessutvikling og optimalisering.

Eksempler på typiske prosesser vi jobber med er:

  • Industriell katalyse
  • Utslippsreduksjon
  • CO2 utnyttelse
  • Konvertering av biomasse til drivstoff og kjemikalier
  • Biogassoppgradering
  • CH4 aktivering
  • Petrokjemiske prosesser

Prosjekter:


Se mer om testing av katalysatorer og absorbenter på vårt labaratorie