Til hovedinnhold
Norsk English

Hybride nanomaterialer

Hybride nanomaterialer er definert som unike kjemiske konjugater av organiske og/eller uorganiske materialer. Disse materialene har ekstraordinære fysikalske og kjemiske egenskaper som skyldes deres størrelse i nanoskala. I tillegg kombinerer de ofte de beste egenskapene til både uorganisk og organisk kjemi noe som gir opphav til multifunksjonelle materialer.  

Kontaktperson

Illustrasjonsfoto av prøveglass. Foto: slonme/Shutterstock
Foto: slonme/Shutterstock

Hybride nanomaterialer har fått mye oppmerksomhet de siste to tiårene takket være sine multifunksjonelle egenskaper som gir opphav til innovasjoner med høy verdiskapning. Disse materialene har mange bruksområder og vi har blant annet anvendt dem som additiver til beskyttende belegg, mer miljøvennlig og motstandsdyktig maling, konstruksjonsmaterialer med forlenget levetid, samt utvikling av nye sensorer og membraner.

Prosjekter:

Prøve av materialer og prøveglass. Illustrasjonsfoto: nevodka/Shutterstock
Illustrasjon: nevodka/Shutterstock