Til hovedinnhold

Feltavvikling

Feltavvikling

Alle brønner som bores må en gang plugges permanent og forlates. Tett plugging er viktig for å unngå miljøskader på lang sikt. Med dagens teknologi er brønnplugging vanskelig, dyrt og tidkrevende.

SINTEFs forskning på dette området fokuserer derfor på å få ned pluggekostnadene uten at det går på bekostning av sikkerheten. Vårt arbeid inkluderer blant annet laboratorietesting og forbedring av pluggematerialer, testing og utvikling av metoder for fjerning av rør/sement fra brønnen, lekkasjedeteksjon og kostnadsoptimering av større pluggekampanjer.

Forskningsleder
481 11 159

Ekspertiser

Nyheter

Prosjekter

z