Til hovedinnhold

Analyselaboratorium for miljø og biokjemi

Analyselaboratorium for miljø og biokjemi

SINTEF Ocean tilbyr analyse av et vidt spenn miljøgifter, petroleumsprodukter og biomolekyler. Med vår avanserte plattform for analytisk kjemi kan vi tilby skreddersydde løsninger for hvert enkelt prosjekt. Gjennom tett samarbeid med laboratorier på tvers av SINTEF, tilbyr vi kjemiske analyser for ethvert forskningsbehov.

Analyse laboratorium
Analyse laboratorium SeaLab. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Vi har ekspertise innen utvikling, optimering og validering av analytiske metoder, og kan raskt tilpasse metoder til nye utfordringer. Vi har også sterk kompetanse innen multivariat statistikk for behandling av komplekse datasett.

Avansert karakterisering av miljøgifter

 • Karakterisering av komplekse miljøprøver ved hjelp av to-dimensjonal gasskromatografi koblet til høytoppløselig massespektrometri (GCxGC-qToFMS)
 • Analyse av miljøgifter med GC-MS/MS og/eller LC-MS/MS
 • Identifikasjon av biotransformasjonsprodukter og metabolitter
 • Analyse av polymerer og mikroplast med termisk desorpsjon og pyrolyse GC-MS
 • Vi tilbyr både tradisjonelle og innovative løsninger for prøveopparbeiding for enhver matriks (f.eks. vannprøver, sedimenter og biota)

Analyse av råolje, produsert vann, petroleumsprodukter og oljesølidentifikasjon

 • Analyse av total petroleum hydrokarboner, alifatiske og aromatiske hydrokarboner (> 100 analytter) utføres med GC-FID og GC-MS. Vi analyserer en utvidet liste med PAH og alkyl-substituerte PAH og fenoler.
 • Oljesølidentifikasjon utføres ifølge CEN Guideline CEN/TR15522-2:2012
 • For analyse av komponenter i små prøver og konsentrasjoner benyttes høysensitiv GC-MS/MS

Analyse av klimagass og flyktige forbindelser

 • En utvidet liste av flyktige forbindelser ('VOC'), inkludert C5-C10 alifater and C0-C5 monoaromatiske forbindelser analyseres med 'purge-and-trap' GC-MS (P&T GC-MS)
 • Klimagasser analyseres med GC-FID

Avansert karakterisering av biomolekyler

 • Lipidkarakterisering, lipidomics og pigmentanalyser med LC-MS/MS
 • Metabolomics basert på NMR-analyser

Partikkelkarakterisering

 • Analyse av oljedråper og partikler med Coulter Counter
 • Nanopartikkelanalyser med Zetasizer

Skjebne-og effektstudier i kombinasjon med analytisk kjemi

I våre miljølaboratorier tilbyr vi et bredt utvalg av standardiserte og spesialiserte skjebne- og effektstudier for miljøgifter, komplekse blandinger, nano- og mikropartikler i både sjøvanns- og ferskvannsystemer. Vi tilbyr løsninger for 'whole effluent testing' (WET) og 'effect-directed analysis' (EDA).

Publisert tirsdag 22. mai 2018
Forsker
471 73 735

Andre releavante laboratorier

Kontakt

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, Trondheim

Prosjekter