Til hovedinnhold

Miljø- og analyse laboratoriet - SINTEF SeaLab

Miljø- og analyse laboratoriet - SINTEF SeaLab

Vårt analytiske laboratorium har utstyr og instrumentering for å utføre høy kvalitets prøveopparbeiding og analyser. Vi bruker forskjellige metoder utviklet for ulike matrikser og konsentrasjonsnivåer.

Analyse laboratorium
Analyse laboratorium SeaLab. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Avdelingens betydelige kunnskap og erfaring innenfor miljøanalyse har ført til flere etterkantstudier, med fokus på kjemisk sammensetning, nedbrytning og toksikologi, etter større og mindre oljesøl og ulykker både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til miljøundersøkelser offshore, har vi også en økende aktivitet for landbasert virksomhet.
Mange av våre studier leverer grunnleggende kjemidata som inngangsdata i avdelingens miljørisikomodeller.
Kjerneaktiviteten på miljø- og analyselaboratoriet bruker LIMS (Laboratory Information Management System) for å sikre full sporbarhet på prøver fra ankomst til rapportering.

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Kjemisk karakterisering/Fingerprinting
  Med gasskromatograf med masseselektiv detektor (GC/MS) og væskekromatografi med masseselektiv detektor (LC/MS-TOF) kan man lage en profil eller fingerprint på en kompleks prøve eller enkeltkomponenter. For degraderingsstudier får man viktig informasjon om hvordan sammensetningen av prøven endrer seg over tid.
 • Oljeforurensningsidentifikasjon
  Laboratoriet følger CEN-guideline CEN/TR15522-2:2012. Prøver av både mulige kilder og forurensing analyseres på både gasskromatograf med flammeioniserende detektor (GC/FID) og gasskromatograf med masseselektiv detektor (GC/MS). Vi følger årlig ringtesten organisert av "Oil Spill Identification Network" Bonn-OSINET der det genereres prøver for nye scenarier i forhold til utfordringer og problematikk med å finne kilden til oljeforurensninger.
 • Miljøanalyser - Organisk 
  Miljøforurensning, biodegradering, bioremediering, effektstudier, WAF Karakterisering og effekter av komponenter fra olje og produsertvann i vannsøylen.
 • Klimagassanalyser og gassnedbrytningsstudier
 • Nanomaterialer: Karakterisering og miljøeffekter
  Det settes stadig fokus på den økende bruken av nanomaterialer og hvordan de påvirker miljøet. Gjennom EU FP7 NANoREG prosjekt, har vårt laboratorium vært med på å utvikle en harmonisert standard for å fremstille reproduserbare dispersjoner av ulike nanomaterialer. Vi utfører også skjebne- og effektstudier på utvalgte nanomaterialer med ulike akvatiske organismer.

Prøvetyper:

 • Vannprøver (blant annet sjøvann, ferskvann, avløpsvann, avfallsvann, produsertvann og dispersjoner med olje)
 • Olje
 • Biota (blant annet fisk, fiskeegg, blåskjell, calanus, gammarider)
 • Sediment

Instrumentering:

 • Gass og væskekromatografi, FTIR, Zetasizer, Spektrofotometer, Ultrasonikator

 

Publisert 20. juni 2016
Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, Trondheim

Kontaktperson: