Til hovedinnhold

Maria Kristina Kollberg Thomassen

Forskningsleder

Maria Kristina Kollberg Thomassen

Forskningsleder

Maria Kristina Kollberg Thomassen
Telefon: 450 84 819
E-post:
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1604814

Information support in kit preparation is critical for the design of efficient kitting systems. Existing literature is dominated by studies that address in-house kitting and order picking support in warehouse settings and that are based upon laboratory experiments. This study explores critical aspec...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel