Til hovedinnhold
Norsk English

I4.0-plattform for smart vannstyring

Som følge av økt risiko for styrtregn og ekstremtørke årsaket av klimaendringene kombinert med utdatert ledningsnett og omfattende lekkasjer er det forventet en kraftig vekst i vann- og avløpsmarkedet i Europa i årene fremover for å håndtere store mengder overflatevann og utfordringer med vannmangel. I dag mangler kommunene god og rask informasjon om hvor skader oppstår, hvor omfattende de er og hva de trenger av spesifikke løsninger for å erstatte skadet infrastruktur. Ideen er derfor å utvikle en I4.0-plattform for smart vannstyring av infrastruktur i norske kommuner.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Ulefos, som er Norges eneste produsent av store vannventiler, er opptatt av å finne nye muligheter for å skape høyere verdi for sluttkunder, spesielt hvordan smartteknologi i ventilene kan bidra til helhetlige løsninger som også omfatter datadrevet tjenester og beslutningsstøtte for planlegging, drift og vedlikehold av infrastrukturen for drikkevann, overvann og avløpsvann i kommunene.

Det ligger store muligheter i Industri 4.0 (I4.0) og utnyttelse av nye digitale teknologier, som tingenes internett (IoT) og sensorteknologi, kombinert med våre ventiler for å radikalt forbedre forsyning, overføring og utnyttelse av vann.

I kvalifiseringsprosjektet vil vi avgrense og spisse de mest sentrale problemstillingene og mulighetene knyttet til utvikling av en I4.0-plattform for norske kommuner. Forskningsaktivitetene tar for seg hvordan utforme et plattformskonsept med involverte aktører, utvikle nye tjenester og forretningsmodeller basert på databehov til sluttkunder samt ny styringsmodell for ventilproduksjonen.

Prosjektet støtter blant annet Vikens satsninger innen det grønne skiftet og økt innovasjon innen digitalisering samt RFF Vikens satsningsområder vann/avløp og smartteknologi. Prosjektet vil bidra til rent vann innen Vikens innsatsområde for helhetlig by og stedsutvikling.

Prosjektet omfatter:

  • Et nytt plattformkonsept for smart vannstyring, og vurdering av utfordringer og muligheter
  • Vurdering av muligheter for nye tjenester og forretningsmodeller
  • En ny modell for smart planlegging og styring i produksjon og verdikjede

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

Ulefos AS med støtte fra Regionale Forskningsfond Viken

Samarbeidspartner

Ulefos AS

Prosjekttype

Kvalifiseringsprosjekt