Til hovedinnhold
Norsk English

AM Arktis - Behovskartlegging for nye verdikjeder basert på industriell 3D-printing i Arktis

Målsettingen for dette forprosjektet er å utrede grunnlaget for et fremtidig hovedprosjekt om digitale varelagre og behovsdrevet produksjon i Arktis.

Kontaktperson

AI-generert illustrasjon

Lokal 3D-printing med metall og komposittmaterialer gir nye muligheter for produktutvikling, lagerstyring og innkjøpsmodeller. Sammen med bedriften AM North AS i Hammerfest skal SINTEF kartlegge hvilke effekter industriell 3D-print kan ha for næringslivet og offentlige etater i Arktis.

Forprosjektet tar utgangspunkt i nettverket 3D-print Go og det vil gjennomføres to fysiske samlinger i Hammerfest for å diskutere næringslivets behov og for å øke kompetansen om 3D-printing og digitale varelagre. Det vil også bli laget fysiske produkter som demonstrerer hvilke muligheter teknologien gir. Bedriftsbesøk og semi-strukturerte intervjuer vil brukes for å innhente mer detaljert kunnskap om identifiserte cases.

Prosjektet er finansiert gjennom forprosjektmidler fra tilskuddsordningen Arktis 2030, forvaltet av Fylkeskommunen i Troms og Finnmark.

Formålet er å danne et grunnlag for å søke om forsknings- og innovasjonsprosjekter fra Forskningsrådet og EUs forskningsprogram Horisont Europa, sammen med bedrifter og andre aktører i Arktis.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2023

Utforsk fagområdene