Til hovedinnhold
Norsk English

CAPTURE+: Biokull som bærekraftig klimatiltak for nullutslippsamfunnet

CAPTURE+ handler om å utvikle og implementere biokull som et klimatiltak i Norge. Biokull er identifisert som et klimatiltak med stor potensial, både internasjonalt og i Norge. Til tross for dette er denne effektive karbonlagringsteknologien ikke tatt i bruk i noen større utstrekning i dag.

Kontaktperson

 

Det tverrfaglige prosjektet CAPTURE+ vil bidra til radikalt å forbedre pyrolyseprosessen som brukes for å fremstille biokull gjennom bruk av bioteknologi og nanoteknologi. Stor vekt legges på å integrere økonomiske, sosiale og politiske faktorer i teknologiutviklingen for å sikre akseptens og effektiv innføring av biokull i skogbruk og jordbruk.

Delmål:

  • Øke verdien av biokull/bio-olje gjennom prosessforbedringer basert på bioteknologi og nanoteknologi
  • Utvikle scenarier for hvordan biokull kan bli bærekraftig i Norge
  • Etablere en plattform som demonstrerer integrerte løsninger for biokullteknologi
  • Sikre kvaliteten på biokull med hensyn til karbonlagring og jordforbedring
  • Engasjere interessenter i implementeringsløpet for biokull
  • Øke bevisstheten av biokullets potensiale som en lavkostnadsteknologi for karbonlagringimplementeringen av biokull i jordbruk og skogbruk.

CAPTURE+ er et resultat av Idélab, en tverrfaglig workshop som ble gjennomført i regi av Forskningsrådet i januar 2014, der målet var å finne radikale løsninger for nullutslippssamfunnet med hjelp av muliggjørende teknologier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017

Norges første biokullanlegg på Skjærgaarden Gartneri i Vestfold. Video: Ingvil Snøfugl, SINTEF
Norges første biokullanlegg på Skjærgaarden Gartneri i Vestfold. Video: Ingvil Snøfugl, SINTEF