Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens fôrsystem — Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Ideen er å utvikle nye fôrsystemer i verdensklasse, gjennom systematisk oppbygging av produksjons- og utviklingskapabiliteter basert på Industri 5.0 sine prinsipper om bærekraft, robuste prosesser og menneskeorientering.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

FNs klimapanel peker på at større utfordringer som tørke og varierende avlinger kan resultere i hyppigere fôrkriser. Landbruket skal samtidig utvikles bærekraftig, bidra til økt matproduksjon og reduserte klimagassutslipp. EUs Farm to Fork-strategi fokuserer på bærekraftig matproduksjon, og hvordan digitalisering må kunne tas i bruk på en bærekraftig, produktiv måte som skaper smarte og fleksible agri-systemer.

På bakgrunn av flere av utfordringene i landbruket og vareproduserende industri, ser Orkel AS og TKS Agri AS et stort potensial rundt fôr for husdyr. Blant annet ønsker bonden kunne beregne hva man har av fôr, med bedre kunnskap om innhold, og om man må kjøpe eller selge fôr. Dette muliggjør et bredere fôrspekter, både med tanke på ulike avlinger for varierende vær, og mulighet for økt mengde lokalt produsert protein til fordel for importert soyaprotein. I prosjektet vil vi utvikle fremtidens fôrsystem i form av nye mekaniske og digitale løsninger for sporing av fôret fra høsting til det når dyret, kontroll på råvarene, lagersystem og optimal fôrtilberedning, som kan utnyttes for riktig lagring, miks og bruk av fôret. Industri 5.0 er et nytt trinn i industriutviklingen, som kobler sammen teknologi, bærekraft og medarbeidere. Gjennom å utvikle en plattform med kunnskaps -og kommunikasjonsverktøy og -metoder (en Core Product Service Platform, CPSP), som bidrar til å gjøre ansatte til ressurser i innovasjons- og forbedringsarbeid, danner vi grunnlag for nye produkter, tjenester og prosesser, som bygger opp bærekraftig produksjon i internasjonal konkurranse. CPSP skal sette bedriftene i stand til å utnytte det beste i dagens virksomhet og samtidig skape løsninger for å dekke nye kundebehov.

Prosjektet skal utvikle fremtidens fôrsystem, fra kompaktor til fôrkjøkken og utforing, basert i en Core Product and Service Platform (CPSP) som muliggjør fremtidens tjenester og produkter i tråd med Industri 5.0- prinsippene om menneskeorientring, bærekraft og robuste prosesser.

Prosjektet omfatter:

  • Utvikling av et innovativt fôrsystem med nye løsninger for datafangst, optimering, fôrtilpasning, samt integrasjon av utstyrsinnovasjoner.
  • Etablering av Industri 5.0 som styrende for beslutninger på alle nivå i bedriftene.
  • Utvikling av en plattform (Core Product Service Platform) med prinsipper, metodikker og løsninger som setter bedriftene i stand til å utvikle produkter, tjenester og prosesser i tråd med Industri 5.0.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2022 - 31.12.2025

Relevante lenker

Industri 5.0 — menneskets revansje?
Industri 5.0 — teknologi som muliggjører for en fremtidsrettet industri

Finansiering

Prosjektet finansieres av Orkel og TKS Agri AS med støtte fra Forskningsrådet.

Samarbeidspartnere

Orkel AS, TKS Agri AS, NIBIO, NTNU IØT, SINTEF Digital.

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN).