Til hovedinnhold

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

EFFEKT er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge.

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr
EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

Prosjektet vil fokusere på fire viktige FoU-aktiviteter for å posisjonere norsk leverandørindustri på verdenstoppen innen produksjon av kundespesifikt skipsutstyr:

  • Produksjonsstrategi for ETO-produksjon
  • Lean ETO-produksjonslogistikk
  • Fleksible automatiseringssystemer
  • Sanntidsovervåkning og -styring

Prosjektet gjennomføres av Brunvoll og Oshaug Metall, i samarbeid med SINTEF, NTNU og Møreforskning Molde.

EFFEKT er posisjonert i innovasjonsprogrammet MAROFF. Dette programmet støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge. Les mer om MAROFF på Forskningsrådets hjemmesider.

 

Publisert onsdag 26. februar 2014
450 84 819

Prosjektvarighet

2013 - 2016

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
EFFEKT på prosjektets hjemmeside.