Til hovedinnhold
Norsk English

Design

Helseinnovasjon er en flerfaglig forskningsgruppe med kompetanseområder innen fysiologi, design og innovasjon.

Våre prioriterte satsingsområder er:

 • arbeidshelse og ekstreme arbeidsmiljø
 • digitalisering, eHelse og velferdsteknologi
 • folkehelse, helsefremming og forebygging
 • tjenestedesign i helse

 

Vi leverer forskningsbasert kunnskap og forskningsbaserte innovasjoner: 

 • vitenskapelige publikasjoner
 • retningslinjer og anbefalinger
 • kunnskapsoppsummeringer
 • metoder
 • prototyper
 • verktøy og digitale løsninger
 • tjenesteforløpsbeskrivelser og implementerte tjenesteforløp
 • tekstilprodukter

Medarbeidere